Filmpedagogik

A-märkta filmtips

A-märkt film är ett initiativ för att främja en jämlik könsfördelning på den vita duken samtidigt som man vill kasta ljus på representationsfrågor inom film. 

Representation i film handlar om vilka berättelser vi får ta del av. Att se en film med karaktärer, platser och berättelser som man själv kan relatera till, är att få bekräftelse på att man är en del av den här världen. Det kan handla om ålder, hudfärg, livsåskådning, kön, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

En film blir a-märkt om svaret på dessa tre frågor är ja: 

  1. Innehåller filmen två namngivna kvinnliga karaktärer?
  2. Om svaret på den första frågan är ja, pratar kvinnorna med varandra?
  3. Pratar de om något annat än män?

Ta del av vårt tipsmaterial med a-märkta filmer för olika åldrar, som är ett samarbete med Film i Dalarna.

A-märkta tips