Om oss

Om Film Västernorrland

Vi är en resurs för film i Västernorrland och arbetar med filmpedagogisk verksamhet för barn och unga, visningsfrågor, talangutveckling och produktion.

Film är ett eget språk. Precis som vi lär oss läsa och skriva behöver vi lära oss om film, eftersom konsumtionen av den rörliga bilden sker överallt och hela tiden. Film är ett fantastiskt verktyg för olika typer av lärande, och kan användas i alla skolämnen och i alla åldrar. Vi finns i Västernorrlands skolor varje dag och erbjuder möjligheter att se, skapa och prata om film.

Hos oss finns flera mötesplatser för unga filmintresserade. Vi erbjuder olika aktiviteter för att förverkliga ungas filmidéer. Filmskaparna stöttas i sina projekt och kan knyta nya kontakter och dela sina erfarenheter. 

Vi samproducerar kort- och dokumentärfilmer och har sedan 2022 en filmfond som även möjliggör att även långfilmer och tv-serier görs i regionen. Det är viktigt att intressanta och angelägna filmer produceras här. Lika viktigt är det att berättelser, människor och platser från vårt län ges utrymme på den regionala, nationella och internationella filmarenan.

Vi arbetar dessutom för att ge mer film till västernorrlänningarna på fler platser. Det gör vi genom att stötta biografer och visningsorganisationer med att erbjuda ekonomiskt stöd, utbildning, omvärldsspaning och nätverk. Förutom detta arrangerar vi varje år den internationella filmfestivalen Filmfest Sundsvall. 

Kort och gott - vi stärker och utvecklar filmkulturen.

Ta del av Scenkonst Västernorrlands senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse här.