Om oss

Projekt

Mid Nordic Visual Lab är ett treårigt projekt med stöd från Interreg Sverige-Norge som pågår mellan 230501-260430.

Projektet syftar till att samla film- och spelbransch i Västernorrland, Jämtland och Tröndelag. Projektet ska synliggöra branschen och dess aktörer, hitta beröringspunkter och skapa synergier mellan filmskapare och spelutvecklare. Målet är att öka samarbetet mellan branscherna och över läns- och landsgränsen.

Genom nätverksmöten, kontaktförmedling, kompetensutveckling, konceptutveckling och rådgivning ska Mid Nordic Visual Lab bygga upp ett nätverk för film- och spelverksamma och skapa förutsättningar för ökat samarbete och utveckling i film- och spelbransch.

Projektet har ett särskilt fokus på storytelling och att stärka berättandet inom film och spel.

I projektet bjuder vi in till: Laboratorium, marknader, fysiska residens/co-working i tidsbegränsade perioder, nätverksträffar, mentorskap, festivaldeltagande, masterclasses, digitala frukostmöten och andra arrangemang.  

Mid Nordic Visual Lab är för alla som jobbar med film och spel i Västernorrland, Jämtland och Trøndelag.

Projektet drivs av Film Västernorrland (projektägare), Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen och Midtnorsk filmsenter.

Film Västernorrland genomförde under perioden 211201-230831 projektet Filmregion Västernorrland med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Västernorrland.  

Projektet syftade till att skapa en attraktiv filmregion genom att utveckla service och rutiner för att kunna ta emot både större och fler film- och tv-produktioner i länet och genom att bygga upp ett ekosystem för filmproduktion.  

I projektet genomfördes aktiviteter som:  

  • Filmkommission 
  • Kompetensförsörjning 
  • Förberedelser för internationalisering 
  • Utöka kontaktytor 

Projektet var ett samarbete mellan Film Västernorrland och Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 

 

   

     

Kontakta gärna

Bild på Marie Nilsson