Filmproduktion

Sök stöd

Varje år samproducerar vi ett 20-tal kort- och dokumentärfilmer som utspelar sig i Västernorrland, eller som på annat sätt har en stark koppling till länet. Från 2022 samproducerar vi även långfilm och TV-drama.

Som samproducenter går vi in som delägare i din produktion, oftast med en ekonomiskt insats, men vi kan också vara en samtalspartner och ge råd under hela processen. Vi blir din partner från idé till färdig produktion.

Men allt börjar med ett samtal! Kontakta oss och berätta om vad du vill göra så får vi igång en dialog.

Sedan 2022 samproducerar vi även långfilm och TV-dramaserier. Samproduktion kan sökas hos oss om hela eller delar av produktionen äger rum i Västernorrland. Ansökan om samproduktion av långfilm och TV-drama sker löpande.

Regelverk för samproduktion av långfilm och TV-drama

Ansökan

Du kan söka samproduktion från oss till din kortfilm eller dokumentär om du antingen bor i eller kommer ifrån länet, lägger hela eller delar av produktionen i Västernorrland. Svar på ansökan beräknas till 4-6 veckor. Maxbelopp som kan sökas är 100 000 kr.

Samproduktion kortfilm eller dokumentär kan sökas tre gånger per år. Årets deadlines är:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 oktober

Ansökan

Är du ny som filmskapare kan du nu söka Talent To Watch, ett stöd till nya röster och talanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film.
Svar på ansökan beräknas till 4-6 veckor. Maxbelopp som kan sökas är 50 000 kr (gäller företag) och som privatperson kan du söka ett stipendium på max 10 000 kr.
Filmen ska vara max 15 minuter lång, men får gärna vara kortare.

Sista ansökningsdag 9 juni

 

Ansökan

 

Talent to Watch är en satsning för att säkra tillväxten i svensk filmbransch, initierat av Svenska Filminstitutet.

Har du några frågor kontakta: Lamiaa Alabdualla, lamiaa.alabdualla@filmvasternorrland.se

Du kan låna teknik av oss till din filmproduktion. Tekniklånet blir en del av vår samproduktionsinsats. Tänk på att tekniken hämtas och lämnas i Sundsvall och att du personligen bär försäkringsansvar för det du lånar. Svar på ansökan beräknas till 4-6 veckor.

Ansökan

Kontakta gärna

Bild på Anders Justin

Anders Justin

Filmkonsulent produktion

Telefon: 060-658 54 54 Skicka e-post till: Anders Justin