Filmproduktion

Sök stöd

Varje år samproducerar vi ett 20-tal kort- och dokumentärfilmer, från 2022 även långfilm och TV-drama som spelas in helt eller delvis i Västernorrland, eller som på annat sätt har en stark koppling till länet.

Vi har en total produktionsbudget på sex miljoner kronor årligen. 

Som samproducenter går vi in som delägare i din produktion, oftast med en ekonomiskt insats, men vi kan också vara en samtalspartner och ge råd under hela processen. Vi blir din partner från idé till färdig produktion.

Men allt börjar med ett samtal! Kontakta oss och berätta om vad du vill göra så får vi igång en dialog.

Sedan 2022 samproducerar vi långfilm och TV-dramaserier. Samproduktion kan sökas hos oss om hela eller delar av produktionen äger rum i Västernorrland. Ansökan om samproduktion av långfilm och TV-drama sker löpande. Vår filmfond har en årlig budget på fem miljoner kronor. 

Regelverk för samproduktion av långfilm och TV-drama

Ansökan

Du kan söka samproduktion från oss till din kortfilm eller dokumentär om du antingen bor i eller kommer ifrån länet, lägger hela eller delar av produktionen i Västernorrland. Svar på ansökan beräknas till 4-6 veckor. Maxbelopp som kan sökas är 100 000 kr.

Samproduktion kortfilm eller dokumentär kan sökas tre gånger per år. Årets deadlines är:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 oktober

Ansökan

Du kan låna teknik av oss till din filmproduktion. Tekniklånet blir en del av vår samproduktionsinsats. Tänk på att tekniken hämtas och lämnas i Sundsvall och att du personligen bär försäkringsansvar för det du lånar. Svar på ansökan beräknas till 4-6 veckor.

Ansökan

Kontakta gärna

Bild på Anders Justin

Anders Justin

Filmkonsulent produktion

Telefon: 060-658 54 54 Skicka e-post till: Anders Justin