Filmpedagogik

Se och samtala om film

Dagens barn och unga tar del av mer rörlig bild än någonsin, och stora delar av konsumtionen är individuell. En gemensam filmupplevelse ger oss möjlighet att jämföra våra uppfattningar med andra, och reflektera över våra egna reaktioner.

Att se film tillsammans ger oss gemensamma referenser att prata utifrån och att hänvisa till. Vi kan ta del av berättelser som är en del av vårt kulturarv, upptäcka och uppleva nya kulturella möten, se oss själva och våra medmänniskor representerade i filmmediet - och gör vi det tillsammans kan vi se och höra hur andra reagerar på det vi ser.

Efteråt kan vi samtala om vad vi har sett, och inse att det går att tolka på många olika sätt. Varje människa ser en film utifrån sina tidigare erfarenheter, både när det gäller förkunskap om filmen och livserfarenhet. Det är viktigt att låta allas tolkningar ta plats, och att i ett samtal öppna upp för ny förståelse och nya perspektiv.

Det kan också finnas en poäng med att samtala inför en film, särskilt om den berör svåra ämnen. Just eftersom vi inte alla går in med samma förkunskap kan det vara av vikt att förbereda gruppen på vad de ska se, varför de ska se just den här filmen och hur ni kommer att arbeta med filmen efteråt.

A-märkt film är ett initiativ för att främja en jämlik könsfördelning och kasta ljus på representationsfrågor inom film.

Tillsammans med Film i Dalarna har vi tagit fram ett tipsmaterial med a-märkta filmer för elever i alla åldrar. Till varje tips finns förslag på diskussionsfrågor och övningar att arbeta med inför eller efter filmvisningen.

Läs mer

Skolbio innebär att du och din klass ser film tillsammans på er lokala biograf under skoltid.

Filmvalet görs utifrån kvalitet och tematik så att ni sedan kan arbeta vidare pedagogiskt med visningen som underlag. 

Varje kommun ansvarar för sin skolbio och sätter program för varje termin. Vi förmedlar gärna kontakt till ansvarig person i din kommun. 

Att visa film i klassrummet går utmärkt! Det räknas som en institutionell visning, och skolan behöver rättigheten att visa en viss film.

Läs mer och få tips om var du hittar film att visa i klassrummet.

Svenska Filminstitutet
Har över 800 filmhandledningar som är framtagna för att kunna arbeta med och prata om olika filmer.

BUFF Filmfestival  
Tar fram filmhandledningar till några av de filmer som visas under festivalen varje år - varav flera senare kan visas som skolbio eller klassrumsvisningar.

Filmpedagogerna
Har också filmhandledningar till vissa filmer som de jobbar med.

Filmriket Play
Här finns filmhandledningar till lokalproducerade kortfilmer från hela landet.

Region Stockholm
Har tagit fram filmade filmhandledningar till några titlar.

Alla filmers filmhandledning
Om du inte hittar en specifik filmhandledning till den film du vill visa så finns en generell filmhandledning som går att applicera på alla filmer.

Kontakta gärna

Bild på Cecilia Träff