För arrangörer

Visningstöd

Du kan söka visningsstöd om du tillfälligt vill visa film eller om du driver en biografverksamhet och vill göra en satsning utöver det vanliga.

Stödet ska användas för att täcka kostnader för exempelvis filmhyra, lokalhyra, teknikkostnader, resor och logi för en gäst eller marknadsföring. Stödet kan max tänka 50% av arrangemangets totala kostnader.

Ansökan görs i formuläret nedan. Svar på ansökan beräknas till cirka 4 veckor.

Vi utvecklar ett nytt ansökningsformulär som kommer inom kort. Vill du redan nu skicka in din ansökan så gör du det här.

Arrangörslyftet finns till för att stimulera och öka kulturutbudet i Västernorrland. Det är ett ekonomiskt stöd till dig som jobbar ideellt i din kommun, som en stimulans att våga satsa för att göra livet mer berikande och levande där just du bor. Arrangemang utanför tätorterna och arrangemang för barn och unga prioriteras.

Kontakta gärna

Bild på Karin Westin

Karin Westin

Filmkonsulent visning / Marknadsförare Filmfest Sundsvall

Telefon: 060-658 54 56 Skicka e-post till: Karin Westin