Filmproduktion

Hållbar filmproduktion

Vi jobbar på olika sätt för att fler produktioner ska vilja förlägga sina inspelningar i Västernorrland, och för oss är det är viktigt att dom produktioner vi stöttar också tar ansvar, och visar hänsyn både för det samhälle och den miljö man filmar och verkar i.

På den här sidan har vi därför samlat verktyg och information som kan vara till hjälp när du planerar och genomför din inspelning så att vi tillsammans kan göra filmbranschen bättre för alla. 

Att spela in film kan innebära påfrestningar för miljön och därför har vi tagit fram en miljöchecklista som kan vara till hjälp för att din inspelning genomförs på ett mer miljövänligt sätt.

Miljöchecklista kort- och dokumentärfilm

 
Du som får stöd av oss har även möjligheten att kostnadsfritt använda planeringsverktyget Greentime, som är en hjälp för dig att planera din inspelning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hör av dig så skickar vi dig inloggningsuppgifter så du kan börja planera din filminspelning på ett mer hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om verktyget.

 

En annan viktig fråga för oss är att filminspelningar som sker i Västernorrland ska ha en bra arbetsmiljö och ske på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att det ska finns en tydlighet kring vad som förväntas av dig som filmarbetare i ett projekt, och att alla som jobbar med en filmproduktion ska känna sig trygga och aldrig behöva möta någon form av diskriminering eller annan typ av kränkande beteende. 

Vi vill att detta ska vara självklarheter i alla produktioner vi samarbetar med. 

Här finns en kostnadsfri webbutbildning som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön på din filmproduktion.

 

Kontakta gärna

Bild på Katarina Sundman