Filmproduktion

Hållbar filmproduktion

För oss är det är viktigt att de produktioner vi stöttar också tar ansvar och visar hänsyn, både gentemot samhället och miljön man filmar och verkar i.

Därför hittar du här verktyg och information kring hållbar filmproduktion som kan vara till hjälp när du planerar och genomför din inspelning.

Tillsammans kan vi göra filmbranschen bättre för alla. 

Miljöchecklista kort- och dokumentärfilm
Att spela in film kan innebära påfrestningar för miljön och därför har vi tagit fram en miljöchecklista som kan vara till hjälp för att din inspelning genomförs på ett mer miljövänligt sätt.

Greentime
Du som får stöd av oss har även möjligheten att kostnadsfritt använda planeringsverktyget Greentime, som är en hjälp för dig att planera din inspelning ur ett hållbarhetsperspektiv. Hör av dig så skickar vi inloggningsuppgifter. 

 

En annan viktig fråga för oss är att filminspelningar som sker i Västernorrland ska ha en bra arbetsmiljö och ske på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att det ska finns en tydlighet kring vad som förväntas av dig som filmarbetare i ett projekt, och att alla som jobbar med en filmproduktion ska känna sig trygga och aldrig behöva möta någon form av diskriminering eller annan typ av kränkande beteende. 

Vi vill att detta ska vara självklarheter i alla produktioner vi samarbetar med. 

Här finns en kostnadsfri webbutbildning, bok, verktyg och mallar som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön på din filmproduktion.