Filmpedagogik

Arbeta med filmpedagogik i skolan

Film är ett fantastiskt verktyg som kan användas i alla ämnen och för alla åldrar. Vi finns i Västernorrlands skolor varje dag och erbjuder möjligheter att se, skapa och prata om film. 

Precis som vi under vår skoltid lär oss att läsa och skriva, behöver vi lära oss att berätta med och tolka rörliga bilder. Det är en nödvändighet för att förstå vår samtid, och en rättighet som är förankrad i såväl läroplanen som barnkonventionen.

Genom filmpedagogiken kan vi uppnå filmkunnighet - som är en del av begreppet MIK (medie- och informationskunnighet). Filmkunnigheten har tre ben: se, samtala och skapa. Alla tre fungerar utmärkt att använda sig av i undervisningen. Som gemensam kulturupplevelse, som inspiration till ett nytt ämnesområde, som fakta och diskussionsunderlag, och som kommunikations- och redovisningsform.

Hos oss finner du bland annat ett brett utbud av workshopar för elever i alla åldrar, och fortbildningsinsatser för dig som pedagog. 

Mediemyndigheten
Här hittar du bland annat färdiga lektionsupplägg om medie- och informationskunnighet, källkritik och bilders makt. 

Forum för visuell praktik 
Här finns flera pedagogiska verktyg som handlar om att synliggöra bilden av dig själv och förstå hur du kan ta kontroll över den. 

Introduktion till Filmpedagogik: Vita duken som svarta tavlan
I denna sammanställning kan du ta del av olika metoder och perspektiv på filmpedagogik, skriven av erfarna filmskribenter, filmpedagoger, forskare och lärare.

FOMP (föreningen för film- och mediepedagogik)
Föreningen finns till för alla oss som jobbar med filmpedagogik. Ett medlemskap ger möjligheter till nätverkande och inbjudningar till fortbildningsdagar, men det går att ta del av information som delas även om du inte är medlem. 

Registrera dig och få värdefulla och aktuella tips från vår filmpedagog. 

Kontakta gärna

Bild på Cecilia Träff