Skapa film

Noomaraton

Första helgen i september varje år äger Sveriges roligaste filmtävling rum.

Under 24 timmar ska du och ditt lag göra en film på max fem minuter, utifrån givna förutsättningar – tre platser, tre föremål, ett tema – som offentliggörs vid starten.

Alla är välkomna att delta – gammal som ung, amatör som proffs.

En jury utser två vinnarfilmer för att representera Västernorrland vid riksfinalen i Stockholm.

Samla ihop dina vänner och anmäl dig för det här blir kul.

 • Tema: Omstart
 • Tre platser: Utanför en box, park, trappa
 • Tre föremål: Flagga, fluga, fil

Alla prisade filmer i riksfinalen finns att se på Noomaratons Hall of Fame.

 • Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

 • Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.

 • Filmen får skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.

 • Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.

 • Senast kl 09.00 söndagmorgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad.

 • Färdig film får vara max 5 minuter. 
 • Berättelsens förmåga att gripa sin publik.
 • Hur väl filmen speglar förutsättningarna.
 • Filmiskt hantverk.
 • Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra.
 • Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

Kontakta gärna

Bild på Erika Moll