Filmpedagogik

Filmkunnighetsdagen

Varje år arrangerar Film Västernorrland i samarbete med Sundsvalls kommun, och från och med 2023 även Filmpool Jämtland Härjedalen, en fortbildningsdag kring filmkunnighet. Målgruppen är pedagoger för alla åldrar, bibliotekarier, fritidsledare och andra som jobbar eller vill jobba med rörlig bild på olika sätt.

2023 har vi två datum, båda under läslovet vecka 44: 

Den 30 oktober på Bio Drakstaden i Sundsvall, 13.00-16.30.

Den 31 oktober på Biostaden i Östersund, 13.00-16.30.

Programmet är detsamma på båda orterna.

Temat för årets Filmkunnighetsdag är "Människan och kameran".

Vi ger aktuella tips och verktyg för att arbeta med filmkunnighet i skolan och andra verksamheter. Filmvisning av bioaktuella And the king said, what a fantastic machine! med efterföljande regissörssamtal via länk. Filmen är tillgänglig för skolbiobokningar, och lärarhandledning finns. 

Anmäl dig här (gäller båda tillfällena).

Kontakta gärna

Bild på Cecilia Träff