Filmpedagogik

Filmkunnighetsdagen

Varje år arrangerar Film Västernorrland i samarbete med Sundsvalls kommun, och från och med 2023 även Filmpool Jämtland Härjedalen, en fortbildningsdag kring filmkunnighet. Målgruppen är pedagoger för alla åldrar, bibliotekarier, fritidsledare och andra som jobbar eller vill jobba med rörlig bild på olika sätt.

Information om Filmkunnighetsdagen 2024 kommer.

Kontakta gärna

Bild på Cecilia Träff