Om oss

EU-Projekt: Filmregion Västernorrland 2021-2023 

Film Västernorrland genomför under perioden 211201-230831 projektet Filmregion Västernorrland med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Västernorrland.  

Projektet syftar till att skapa en attraktiv filmregion genom att utveckla service och rutiner för att kunna ta emot både större och fler film- och tv-produktioner i länet och genom att bygga upp ett ekosystem för filmproduktion.  

Insatser ska genomföras för att säkra kompetensförsörjningen, så att produktionerna hittar den kompetens de behöver lokalt. Insatser ska också genomföras för att utveckla kreatörerna i länet, för att stärka möjligheten till ökad finansiering. Filmnäringen i länet ska stärkas genom att utveckla nätverk regionalt och nationellt. Insatser ska också genomföras för att förbereda för en internationalisering hos den regionala branschen. Projektet ska bidra till att skapa starkare och mer konkurrenskraftiga företag. Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra hela projektet.  

I projektet ingår följande aktiviteter:  

  • Filmkommission 
  • Kompetensförsörjning 
  • Förberedelser för internationalisering 
  • Utöka kontaktytor 

Projektet är ett samarbete mellan Film Västernorrland och Höga Kusten Destinationsutveckling AB.