Filmproduktion

Vår roll

Varje år samproducerar vi ett 20-tal kort- och dokumentärfilmer som utspelar sig i Västernorrland, eller som på annat sätt har en stark koppling till länet. Från 2022 samproducerar vi även långfilm och TV-drama.

Som samproducenter går vi in som delägare i din produktion, oftast med en ekonomiskt insats, men vi kan också vara en samtalspartner och ge råd under hela processen. Vi blir din partner från idé till färdig produktion.

Men allt börjar med ett samtal! Kontakta oss och berätta om vad du vill göra så får vi igång en dialog.

Kontakta gärna

Bild på Anders Justin

Anders Justin

Filmkonsulent produktion

Telefon: 060-658 54 54 Skicka e-post till: Anders Justin