Filmproduktion

Långfilm och TV-drama

Vi har för 2022 en budget på 4,5 mkr till samproduktion av långfilm och TV-dramaserier. Samproduktion kan sökas hos oss om hela eller delar av produktionen äger rum i Västernorrland.

Ansökan om samproduktion av långfilm och TV-drama sker löpande.

Regelverk för samproduktion av långfilm och TV-drama

Filmproduktionsstöd långfilm och TV-drama

Kontaktuppgifter
Projektbeskrivning
Team
Förnamn och Efternamn samt yrkesroll
Inspelning
Ekonomi
Bilagor

Har du tekniska problem med din ansökan, kontakta gärna Karin Westin

Kontakta gärna

Bild på Anders Justin

Anders Justin

Filmkonsulent produktion

Telefon: 060-658 54 54 Skicka e-post till: Anders Justin