Filmproduktion

Kort- och dokumentärfilm

Du kan söka samproduktion från oss till din kortfilm eller dokumentär om du antingen bor i eller kommer ifrån länet, lägger hela eller delar av produktionen i Västernorrland.

Samproduktion kortfilm eller dokumentär kan sökas tre gånger per år. Årets deadlines är:

 • 15 februari
 • 15 april
 • 15 oktober

Svar på ansökan beräknas till 4-6 veckor. Maxbelopp som kan sökas är 100 000 kr.

Ansökan görs i formuläret nedan samt genom att skicka in material som:

 • Projektbeskrivning 
 • Manus
 • Tidsplan
 • Budget
 • Finansieringsplan
 • Distributionsplan
 • CV för regissör, manusförfattare och producent

För dokumentärfilm krävs inte manus men skicka gärna en utförlig beskrivning av den film du vill göra. 

 

Till ansökan behövs även uppgifter som: 

 • Kontaktuppgifter till sökande
 • Information om inspelningen 
 • Målgruppspresentation
 • Nyckelpersoner i ditt filmteam
 • Plan för hållbar (klimatvänlig) produktion

Filmproduktionsstöd kortfilm och dokumentär

Kontaktuppgifter
Gatuadress, postnummer och ort
Projektbeskrivning
Team
Förnamn, efternamn samt yrkesroll
Inspelning
Ekonomi
Bilagor

 

Har du tekniska problem med din ansökan, kontakta gärna Karin Westin

Kontakta gärna

Bild på Anders Justin

Anders Justin

Filmkonsulent produktion

Telefon: 060-658 54 54 Skicka e-post till: Anders Justin