Skolbiodagen

Skolbiodagen ska inspirera och ge nya kunskaper om filmpedagogikens möjligheter.

Skolbiodagen är en inspirerande fortbildningsdag för pedagoger i skolan, personal i kommunala förvaltningar, bibliotekarier, fritidsgårdspersonal med flera. Föreläsningar på det film- och mediepedagogiska området varvas med interaktiva moment och filmvisningar. Inspirationsdagen är en dag som ger dig modet, verktygen och motivationen att se på, samtala om och skapa all slags film med dina elever!

Skolbiodagen arrangeras på måndag vecka 44 varje år av Film Västernorrland, Sundsvalls Museum, Mediotek Sundsvall samt Sundsvalls Kulturskola. Deltagandet är kostnadsfritt och riktar sig till hela Västernorrlands län.