Projekt

En viktig del av Film Västernorrlands verksamhet är att söka externa medel till projekt.

Vi har drivit många projekt genom åren, vilket har inneburit en ökad möjlighet att fokusera på olika utvecklingsområden. Några genomförda projekt:

Filmläger för tjejer

Ett projekt för att öka andelen kvinnor i filmbranschen, med stöd från Svenska Filminstitutet.

Mid Nordic Film Region och Mid Nordic Film Export

Två interreg projekt för att stärka filmföretagandet i Mittnorden.

Broadcast Bredsand

Ett ungdomsprojekt i ett resurssvagt område med stöd av FATI-medel från Sundsvalls kommun.

Norrlandsresan

Ett skapande projekt för ungdomar i Örnsköldsvik med stöd av Svenska Filminstitutet.

Boken på duken

Ett skolprojekt bland annat i Kramfors.