Om oss

Film Västernorrland har som uppdrag att stärka och utveckla filmkulturen i Västernorrland. Vi arbetar med tre huvudområden; barn och unga, produktion och visning. 

Barn och unga

Film Västernorrland bedriver en omfattande filmpedagogisk verksamhet för barn och unga i länet, genom workshopar och projekt i skolor och på fritiden. Vi stödjer och samarbetar kring skolbioverksamhet och genomför fortbildningsinsatser för lärare.

Produktion

Film Västernorrland fungerar som samproducent av kortfilmer och dokumentärer och verkar för att konstnärligt intressant film produceras i vår region. Vi ser även till att länets alla talanger, så väl unga som gamla, ges möjlighet att utvecklas. 

Visning

Film Västernorrland stöttar biografer och andra aktörer som visar film i länet, samt anordnar egna visningar och söker möjligheter för visning i nya fönster. Vi ger råd till länets filmare kring spridning, distribution och marknadsföring.