Pil nerPil vänsterPil vänsterPil högerPil högerPil nerStängCoverÖraExterntFacebookFlaggaGoogle+InstagramListaScenkonstvästernorrland LogoDans Västernorrland LogoNorrdans LogoTeatervasternorrland LogoScenkonstvästernorrland LogoNorrdans LogoFilm Västernorrland LogoMusik Västernorrland LogoFörstoringsglasKuvertMenyMenySpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSkrivareDelaDelningTwitterVimeoYouTube

Nytt biografstöd för att stärka biografer i glesbygd och på mindre orter

Nu utlyser Filminstitutet ett nytt biografstöd med syfte att stärka och utveckla biografstrukturen och öka möjligheterna att nå en större publik. Stödet är en del av regeringens särskilda satsning för att stärka biografer i glesbygd och på mindre orter.

Stödet heter Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort och riktar sig till gröna momsregistrerade biografer i glesbygd och på mindre orter, då de bedöms vara särskilt sårbara i övergången till höjd biografmoms. Biograferna får stödet för att utveckla sin verksamhet, stärka sin position och öka antalet besökare. Stödet kan sökas vid två tillfällen med deadline 15 juni och 5 september 2016.

Läs mer i SFIs Pressmeddelande 

Filminstitutet hälsar också att utbetalningarna av stödet till öppna visningar av film med lanseringsstöd (sk Biotian) påbörjas i slutet av maj. Stödet landar på ca 13 kr per biljett, vilket är en stor höjning jämfört med föregående år. Anledningen till att detta kan görs i år är att stödets budget stärkts genom omfördelning av medel inom filmavtalets biografstöd.

onsdag 18 maj 2016

comments powered by Disqus