Pil nerPil vänsterPil vänsterPil högerPil högerPil nerStängCoverÖraExterntFacebookFlaggaGoogle+InstagramListaScenkonstvästernorrland LogoDans Västernorrland LogoNorrdans LogoTeatervasternorrland LogoScenkonstvästernorrland LogoNorrdans LogoFilm Västernorrland LogoMusik Västernorrland LogoFörstoringsglasKuvertMenyMenySpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSkrivareDelaDelningTwitterVimeoYouTube

Medvetet arbete med film i undervisning

Karin Gunnarsson, lärare på Sundsvalls gymnasium, besökte BUFF Filmfestival för första gången. En festival där film för barn och unga står i fokus.
 
Karins intresse för film har väckts genom flera skolbio-fortbildningsdagar vilka stimulerat henne att arbeta mer medvetet med film i skolan. Vi ställde några frågor till Karin:
 
Vad var ditt starkaste intryck från BUFF 2016?
Att det görs så mycket film. Jag satt i mörkret i olika biosalonger och reste runt hela jorden, kändes det som. Mötte människor, platser och dilemman som jag aldrig skulle ha fått ta del av på ett så nära sätt om inte någon gjort film om det.

Vad tar du med dig därifrån in i din undervisning?
Flera saker, tror jag. Min egen filmerfarenhet breddades och det hjälper mig att presentera och arbeta med film på ett mer nyanserat sätt. Tankar om att film inte bara är en isolerad aktivitet i sig utan kan kopplas till olika ämnen och teman i skolan och bidra med både information och upplevelser.

På vilket sätt använder du film i undervisningen?
Nu arbetar jag med elever som varit i Sverige en tid och läser svenska som andraspråk på gymnasienivå, jag tycker att film – oavsett elevernas modersmål och etniska bakgrund – ger möjlighet att arbeta med ett sammanhållet, konstnärligt verk som alla kan ta del av relativt enkelt och ha som gemensam utgångspunkt för vidare arbete. Beroende på vilken elevgrupp man arbetar med – eller vilket ämne man undervisar i – kan man lyfta fram olika aspekter av innehållet och arbeta vidare med filmen på olika sätt. Eleverna kan få återberätta, göra personporträtt, formulera diskussionsfrågor och leda samtal, redogöra för hur specifika berättarkomponenter hanterats, göra jämförelser med andra filmer/böcker/egna erfarenheter.

Vilka fördelar ser du finns genom att använda film i undervisningen?
Var inne på det i föregående fråga, att det är ett relativt lätt sätt att få något gemensamt att arbeta vidare utifrån. En annan fördel kan vara att filmen är både text/språk, bild, rörelse, ljud/musik med allt vad det innebär och talar på så sätt till fler sinnen och ger kanske fler elever möjlighet att beröras och ta del av verket. Eftersom film/rörlig bild är ett så vanligt inslag i elevers vardag idag har jag också upplevt att ”filmkunskap” är intressant och angeläget för dem. De får nycklar och aha-upplevelser när de lär sig om hur film görs och alla val som ligger bakom en färdig film.

torsdag 12 maj 2016

comments powered by Disqus