Pil nerPil vänsterPil vänsterPil högerPil högerPil nerStängCoverÖraExterntFacebookFlaggaGoogle+InstagramListaScenkonstvästernorrland LogoDans Västernorrland LogoNorrdans LogoTeatervasternorrland LogoScenkonstvästernorrland LogoNorrdans LogoFilm Västernorrland LogoMusik Västernorrland LogoFörstoringsglasKuvertMenyMenySpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSkrivareDelaDelningTwitterVimeoYouTube

Förstudie filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland

Under hösten genomförs en förstudie för att undersöka förutsättningarna att skapa en filmfond i Västernorrland, samt ta fram ett förslag på hur en filmfond skulle kunna se ut.

Förstudien ska också undersöka vilka insatser som behöver genomföras för att stärka filmnäringen i Västernorrland, stärka och marknadsföra Västernorrland som filminspelningsplats och stimulera till och locka fler filminspelningar till länet. Underlaget ska ligga till grund för en EU-ansökan i den nya programperioden.

Bl.a. görs studiebesök hos andra filmproduktionscentra i Sverige (Filmpool Nord, Film i Skåne och Film i Väst) för att undersöka hur deras filmfonder är uppbyggda. Dialogmöten sker med samtliga kommuner i länet, landsting m.fl. för att diskutera möjligheterna med en filmfond, utvecklad och stärkt filmnäring, samt undersöka hur samarbete kring en utveckling av branschen kan se ut.

Förstudien finansieras av Tillväxtverket, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls Kommun och Scenkonstbolaget. Den ska vara klar 31 december 2014.

torsdag 9 oktober 2014

comments powered by Disqus