Filmvisning

Film Västernorrlands mål är att de filmer som har producerats i länet visas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vi anordnar egna visningar, samarbetar med andra visningsorganisationer och söker möjligheter för visning i nya fönster. Vi ger råd till länets filmare kring spridning, distribution och marknadsföring.

Vi ger stöd och samarbetar med länets biografer och andra aktörer som visar film. Vi anordnar nätverksträffar för biografer, erbjuder kurser och är behjälpliga när det gäller att söka projektmedel. Vi ger råd kring repertoar, visningsrättigheter, teknikfrågor och marknadsföring.