Filmstudios i Västernorrland

I Västernorrland finns flera filmstudios på några platser som visar film i andra lokaler än de som visar film löpande.

Örnsköldsviks kommun

Filmstudion Örnsköldsvik
Visar film på Folkan 

Sollefteå kommun

Sollefteå Filmstudio
Visar film på Hullstagård

Boteå Filmstudio
Visar film i Sunnersta Folkets Hus i Undrom

Kramfors kommun

Ådalens Filmstudio
Visar film på Svanö Folktes hus

Härnösands kommun

Härnösands Filmstudio
Visar film på Härnösands teater