Film i skolan

Film Västernorrland arbetar med en omfattande filmpedagogisk verksamhet för barn och unga i länet, genom workshopar och projekt i skolor och på fritiden.

Vi stödjer och samarbetar kring skolbioverksamhet och genomför fortbildningsinsatser för lärare.

Film är en bra utgångspunkt för undervisning. Filmen kan användas som gemensam upplevelse, som inspiration till ett nytt ämnesområde, som fakta eller som diskussionsunderlag.

Unga är både konsumenter och producenter av rörlig bild. Film och rörliga bilder är en del av vardagen och barn och unga måste ges verktyg att förstå, tolka och använda sig av det nya informationsflödet.

Boka en filmworkshop!

På jojjo hittar du vårt utbud för skolan

jojjo.se