Tips från en filmpedagog

Våra bästa tips för att jobba med film i skolan.

Workshopar & Skolbio

Se vårt utbud för skolan.

Film i skolan-dagen

Inspirerande dag om digitala pedagogiska verktyg.

Nyhetsbrev Film i skolan

Vill du få tips och aktuell information från vår filmpedagog?

Film i skolan

Att jobba med film i skolan borde vara lika självklart som att skriva, läsa och räkna.

Vår konsumtion av rörliga bilder är större än någonsin, och sker hela tiden. Film är inte längre förpassat till tv-sofforna och biosalongerna, utan finns med oss överallt. Precis som vi lär oss att läsa och skriva, behöver vi lära oss att berätta med och tolka rörliga bilder. Det är en nödvändighet för att förstå vår samtid, och en rättighet som är förankrad i såväl läroplanen som barnkonventionen.

Film Västernorrland arbetar med en omfattande filmpedagogisk verksamhet för barn och unga i länet, genom workshopar och projekt i skolor och på fritiden, stöttning och samarbeten kring skolbioverksamhet, och fortbildningsinsatser för pedagoger.

Att lära sig om film handlar om att förstå hur filmens verktyg kan användas för att visa upp, berätta och övertyga. Filmkunnigheten har tre ben: se, samtala och skapa. Alla tre funkar utmärkt att använda sig av i undervisning. Som gemensam kulturupplevelse, som inspiration till ett nytt ämnesområde, som fakta och diskussionsunderlag, och som kommunikations- och redovisningsform.

På den här sidan hittar du pågående projekt, arrangemang och information om hur du kan gå till väga om du vill ta in film i klassrummet, samt en lista med inspirerande och informativa tips på verktyg och innehåll till lektioner.

Har du själv idéer, tips, frågor eller vill hitta andra som jobbar med filmpedagogik? Hör av dig till oss!

 

Praktik hos oss

Vi tar gärna emot praktikanter.

Liten Filmhandbok

Praktiska råd för att komma igång med ditt filmskapande.

A-märkta filmtips

A-märkta filmtips.