Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland 2016-2019

Under perioden 2016-07-01 – 2019-06-30 driver Film Västernorrland med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Västernorrland och Sundsvalls kommun projektet Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland.

Projektet omfattar att:

  • skapa en filmfond i länet
  • kompetensutveckla filmföretag och filmarbetare
  • marknadsföra länet som inspelningsplats
  • ge service till produktionsbolag som vill förlägga inspelningar här
  • utveckla nätverk och kluster för filmbranschen i länet

 

Syfte

Projektet syftar till att stärka förutsättningarna för film- och medieproduktion i Västernorrland, stärka filmnäringen och närliggande branscher i länet, stärka konkurrenskraften hos film- och medieföretag i länet, stärka och marknadsföra Västernorrland som filmregion och stimulera till och locka fler inspelningar till länet, både nationella och internationella. Projektet ska skapa en långsiktig och hållbar infrastruktur för filmföretag och företag inom närliggande områden i Västernorrland.