Arrangera filmvisning

Film Västernorrland arbetar för att stärka arrangörerna i vår region genom att ge stöd till biografer och andra aktörer som visar film. Vi anordnar nätverksträffar för biografer, erbjuder kurser och är behjälpliga när det gäller att söka projektmedel. Vi ger även råd kring repertoar, visningsrättigheter, teknikfrågor och marknadsföring.