A-märkta filmtips

Representation i film handlar om vilka berättelser vi får ta del av. Om endast en typ av människor får berätta genom film så är det endast deras syn på världen vi som tittar får ta del av. Det rör sig om ålder, hudfärg, plats, livsåskådning, genus och mer. Att få ses sig själv i en film, med karaktärer, platser och berättelser som man själv kan relatera till, är att få bekräftelse på att man är en del av den här världen. Det gör att människor ser sig själv, men också andra, som likvärdiga och viktiga delar av vårt samhälle.

För att synliggöra hur kvinnor porträtteras på film har Ellen Tejle tagit fram stämpeln A-märkt. Den betyder att filmen i fråga klarar Bechdel Wallace-testet. Testet började som en reaktion på den tydligt mansdominerade filmbranschen i USA under 1980-talet. Serietecknaren Alison Bechdel skapade en komisk seriestrip där två personer går på bio och ställer sig tre frågor angående filmen:

1) Innehåller filmen två namngivna kvinnliga karaktärer?

2) Om svaret på den första frågan är ja, pratar kvinnorna med varandra?

3) Pratar de om något annat än män?

Är svaret på alla tre frågorna ”ja” anses filmen vara ”approved”, vilket betyder ”godkänd” på svenska. Dessa frågor kallas för Bechdel Wallace-testet och ligger till grund för a-märkningen. I Sverige initierades A-märkt av biografföreståndaren Ellen Tejle som en form av konsumentupplysning för biografer, festivaler, tidningar och filmtjänster. A-märkningen bidrar till att främja en jämlik könsfördelning på den vita duken samtidigt som man vill kasta ljus på representationsfrågor inom film.

Det finns ett engelskt ordspråk som lyder ”You can’t be what you can’t see”. A-märkt-initiativet utmanar utdaterade samhällsnormer och ifrågasätter vilka som hörs och syns mest i medievärlden. Berättelser behöver synliggöras ur nya synvinklar och med nya perspektiv för ett blomstrande och demokratiskt samhälle.

Ta del av vårt tipsmaterial med a-märkta filmer för olika åldrar, som är ett samarbete med Film i Dalarna:

A-märkt folder 2021