Tävlingsregler Story 2018

Det är viktigt att du läser reglerna noga innan du skickar in din film.

 1. Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2017 eller 2018.
   
 2. Filmen får inte tidigare anmälts till Story eller i någon annan regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2018.
   
 3. Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att filmaren skall säkerställa att hen har rätt att använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering. 
   
 4. Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.
 5. Målet är att få in så bra visningsversioner av filmerna som möjligt. Har du frågor kring format och andra tekniska specifikationer, se kontaktuppgifter nedan.
   
 6. Det är den version av filmen som tagits ut under Story som sedan tävlar i Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen.
 7. Den pressbild du skickar in till oss kommer att användas i marknadsföring av festivalen. 
   
 8. Uttagning till Novemberfestivalen sker i två klasser:
  Mellanvikt: 16-19 år
  Tungvikt: 20-26 år
  Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan.
   
 9. I klassen Lättvikt tävlar filmare som är 13-15 år och Supertungvikt tävlar filmer gjorda av regissörer som är från 27 år. Dessa klasser är inte uttagning till Novemberfestivalen.
   
 10. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.
 11. Filmaren ska bo, jobba eller studera i Västernorrland. Om regissören är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region regissören anser vara sin hemregion. 
  Exempel: Regissören är uppväxt/boende Västernorrland, men studerar film på en skola i Dalarna. Regissören väljer då att anmäla filmen till Film Västernorrland eller Film Dalarnas uttagningsfestival.
  Exempel: Regissören är uppväxt i Västernorrland, har studerat i Stockholm i ett år och därefter flyttat till Norge. Då är det åter upp till regissören att avgöra om den tillhör Västernorrland eller Stockholm. 
   
 12. Det är inte tillåtet att anmäla sin film till mer än en regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Tillbaka till Story