Filmproduktion

Film Västernorrlands produktionsverksamhet verkar för att öka sysselsättningen inom den lokala filmbranschen och för att stärka den lokala filmkulturen.

Film Västernorrland fungerar som samproducent av kortfilmer och dokumentärer och arbetar för att stärka industrin för film och rörliga bilder i vår region.

Vi arbetar fortlöpande med talangutveckling.

Insatser för utveckling av filmtalanger tillsammans med professionell filmproduktion tillför länet såväl kulturell utveckling som sysselsättning och marknadsföring.